תקנון לשימוש בכל תוכן המוצג למכירה באתר הקורסים של "בית הספר לשיווק של NG digital

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר הקורסים על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר הקורסים ו/או הרשמתך כמנוי בחינם או בתשלום לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת אתר הקורסים רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת אתר הקורסים רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר הקורסים או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 7. הרישום באתר הקורסים הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 8. ההרשמה בתשלום עבור מוצרי המידע והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות אתר הקורסים. הנהלת אתר הקורסים אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 11. אין לעשות באתר הקורסים כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. בכוונת הנהלת אתר הקורסים כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הקורסים הם של חברת אן ג’י דיגיטל -” גרטל יעוץ עסקי 035859628″
 14. אין להעתיק, ולשכפל מידע מאתר הקורסים באתר אחר תחת שמך.
 15. מסירת פרטי הגישה האישיים לאחר התשלום מהווה עבירה על חוקי האתר ויכולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.
 16. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר הקורסים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר הקורסים.
 17. אין להציג תכנים מאתר הקורסים ללא רשות מפורשת בכתב, אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 18. אין להשתמש בקבצים הגרפיים מתוך אתר הקורסים.
 19. הנהלת אתר הקורסים לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישורים לאתר.
 20. הנהלת אתר הקורסים יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו.
 21. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.
 22. אספקת המוצרים –  ניתן לרכוש את תכני אתר הקורסים באמצעות שימוש בכרטיס אשראי בלבד. למען הסר ספק יודגש כי המשתמשים מחויבים למילוי של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 23. מועד השלמת הזמנה – רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת אתר הקורסים. לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא”ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפייה לתקופה של 5 שנים, בתוכן שרכשת.